Satsang.earth
Satsang-earth  goud goud 96 klein.png
 

Meester Cheng I

Vingerwijzing naar de
Maan in de hemel...
Het open geheim van de
Oorspronkelijke Geest...

 

 
 
Eenheid, Verlichting, Bevrijding goud  klein 96.png
Cheng maan.jpg
 
 
Cheng I: Vierentwintigjaar.png
 
 
Cheng I libelle.png
 
 
Meester Cheng I voorkant en binnenflap.jpg
 

 
 
Cheng I bladzijde 1 stempel.png
 

Er viel een diepe stilte. In de grote kloosterzaal richtte de Oude Cheng het woord tot de voltallige monnikengemeenschap:

Oude Cheng komt niet tegemoet aan de verlangens en de voorwaarden van jullie beperkte geest om gebeurtenissen in stand te houden of de loop der gebeurtenissen te veranderen. De oude tradities hoeven niet behouden te worden, noch hoeft er vernieuwing op te treden. Er wordt enkel tegemoet gekomen aan wat er in het moment gevraagd wordt.

Kaalgeschoren koppen, als ik me op een ongebruikelijke manier tot jullie richt, dan gebeurt dit opdat jullie het er eindelijk op wagen de Oorspronkelijke Geest rechtstreeks, zonder bemiddeling, tegemoet te treden, in plaats van die steeds weer te zoeken aan de hand van grappenmakers die al eeuwen dood zijn. Of door steeds weer oude onberekenbare kerels te raadplegen zoals Oude Cheng.

Mijn aanpak is jullie door elkaar schudden als een struik in de bergwind. Ik sla jullie houvast aan gruzelementen...

En daar sta je dan, totaal ontredderd, met niets meer om je aan vast te klampen. Maar doordat ik al jullie kleinzielige zekerheidjes ondermijn, raak je in paniek. En om jezelf dan weer gerust te stellen, projecteren jullie dat ik zondig tegen de traditie en tegen je spirituele normen en waarden en beweren jullie dat ik een goedkope heiligschenner ben. In plaats van alles loslaten zonder iets te willen achterhouden,

25

 

klampen jullie je wanhopig vast aan uiterlijke schijn en aan toestanden die bedoeld zijn als overbrugging. Omdat mijn woorden niet echt bij jullie binnenkomen en hun weerklank vinden, houd ik jullie voor de gek door te beweren dat ze afkomstig zijn van één of andere beroemde schelm die al eeuwen dood is.

Maar helaas heeft ook dát je niet geholpen toe te staan dat de vernietigende kracht van deze woorden in dit moment, hier en nu, zijn tol mag opeisen. Integendeel, jullie behandelen deze woorden nu als een kostbaar museumstuk dat geconserveerd en vereerd moet worden.

Kaalgeschoren domkoppen, door je aan futiliteiten vast te klampen, vergooien jullie je leven en ontgaat je de voor de hand liggende tegenwoordigheid van de Oorspronkelijke Geest. Wat een mislukking!

Kaalgeschoren koppen, de Oorspronkelijke Geest verdwijnt niet bij het intreden van de slaaptoestand. Hij verschijnt ook niet bij het ontwaken uit de slaap. De Oorspronkelijke Geest is niet iets wat komt en gaat. De Oorspronkelijke Geest is volledig onafhankelijk van al wat aan verandering onderhevig is of sterft. Als de Oorspronkelijke Geest echt het enige was dat jullie interesseerde, dan zouden jullie alles wat verandert en verdwijnt, wat leeft en sterft, beschouwen als de wervelingen van een dansende Derwisj.

26

 
 

 

 
 
 

En het enige dat er dan nog over zou blijven, is het waarachtig zoeken naar dat in je wat niet verandert en niet sterft. Als je Dát eenmaal gevonden hebt, kan geen van de duizend werelden je ook maar één ogenblik via lichaam-denken-voelen ervan scheiden.

Jullie denken dat je waarachtig op zoek bent naar de Oorspronkelijke Geest, maar in feite streven jullie slechts naar de schijnbare voldoening die kennis en aanzien je kunnen geven. En daarom, arme kaalkoppen, zijn jullie totaal in de ban van alles wat verandert en sterft. Daarom gaan de woorden van Oude Cheng jullie ene oor in en het andere weer uit zonder een spoor achter te laten, zoals kraanvogels geen spoor achter laten in de lucht.

Kaalgeschoren knikkers, alles wat jullie over de Oorspronkelijke Geest denken en zeggen, is alleen maar gekakel van jullie kleinzielige beperkte geest. Op wat er zich spontaan en natuurlijk aandient, tonen jullie geen onmiddellijk respons, tenzij je het eerst geïnterpreteerd hebt door middel van meningen en oordelen die je boven jezelf hebt geplaatst. Oh, Kaalgeschoren gladjanussen, hoe kunnen jullie verwachten de Oorspronkelijke Geest ooit in zijn Onmiddellijkheid te herkennen, zolang je net zo onecht blijft als de papieren draken die voor de festiviteiten worden gemaakt? Toen ik nog een jonge kerel was, zwierf ik in alle richtingen de wereld door, terwijl ik me bezwaarde met allerlei studies en oefeningen. Ik bezocht allerlei verdwaalden die zich inbeeldden dat ze verlicht waren en met hun

27

 

ogenschijnlijk goede bedoelingen en verborgen agenda’s niets anders deden dan anderen misleiden.

Toen heb ik Hem ontmoet die het mij mogelijk maakte te ontdekken, dat ik mijzelf had omhuld met een dikke modderkorst die nergens toe diende. Daardoor werden me al mijn onzinnige bezigheden duidelijk en ontstond er een moeiteloze gerichtheid op de Oorspronkelijke Geest.

Op een dag is alles in elkaar gestort in het Ontwaken.

Ik, Oude Cheng, heb geen enkele filosofie, belijd geen enkel geloof, volg geen enkele school, systeem of traditie, ben niemands volgeling en boots niemand na. In mijn Wezenlijke Natuur weet ik niets, bezit ik niets en ben ik niets, want in mijn wezenlijkheid bestaat geen Oude Cheng. Wat ik jullie hier zeg, komt niet voort uit dingen die ik geleerd heb. En wat mijn dagelijkse leven betreft, daar vloeien de dingen waaraan ik deelneem uit zichzelf voort. Zelfs met de Oorspronkelijke Geest houd ik me op geen enkele manier meer bezig. De Oorspronkelijke Geest is totaal niet meer mijn zaak of bemoeienis.

Kaalgeschoren koppen, niets heb ik voor jullie verborgen gehouden. Wat voor belang hebben jullie beperkte geestjes hier eigenlijk bij? Voor jullie persoonlijke geestjes is dit niet meer dan zinloos gekakel!”

Cheng I laaste regel.png

28

 
 
 

Meester Cheng I binnenflap en achterkant.jpg

Prijs: € 14,95
exclusief verzendkosten

 
 
 
Himalaya 1.jpg

SATSANG AANMELDEN
Achtergrond Eigeel 7.jpg
 
 
 
Achtergrond zwart.jpg