De Yoga van het Licht | blog post | Avadhuta teachings (1)

Avadhuta teaching 1.jpg

DE YOGA VAN HET LICHT


Sandharana & Sandhyana...

Aanwezige: “Je noemt je teaching soms ook wel Avadhuta-teachings… Wat bedoel je daarmee?”

Randolph: “Wat is een Avadhuta? In het Engels zeggen we dit heel mooi: ‘The one who roams freely over the face of the earth’. The one who has cast off everything, even casting off.’ Het woord ‘Avadhuta’ bestaat uit de woorden ‘Ava’ en ‘dhuta’. ‘Ava’ betekent o.a., ‘af’, ‘neer’, ‘weg’. ‘Dhuta’ betekent o.a. afschudden, afleggen, achter laten... Een Avadhuta heeft de innerlijke marktplaats verlaten. Een Avadhuta pikt zijn leerlingen op, waar de maatschappij over gaat in de natuur. Aan de rand van ‘de marktplaatsen der mensheid’ en op de rand van de beschaving, verzameld hij zijn leerlingen om vervolgens de innerlijke Himalaya in te trekken.”

Aanwezige: “Wat bedoel je precies met ‘innerlijke’ marktplaats en ‘innerlijke’ Himalaya?”

Randolph: “Je kunt ‘uiterlijk’ midden in het leven staan en tegelijkertijd ‘innerlijk’ niet meer tot de maatschappij of zelfs niet meer tot ‘de wereld’ behoren. Wat de meeste mensen niet weten is dat de beide tradities waaruit ik voortkom, niet alleen Jnani-tradities zijn maar ook Avadhuta-tradities zijn. Zowel de lineage van Ramana Maharshi en Selvarajan Yesudian als die van Nisargadatta Maharaj en Alexander Smit. Al mijn leermeesters hadden hun Jnani- en Avadhuta-fase. In de Navnath-Sampradaya (de lineage van Nisargadatta Maharaj en Alexander Smit) bezochten de leermeesters in hun jnani-hoedanigheid hun leerlingen in hun huishoudens. Je werd geacht om midden in het leven te staan met alle uitdagingen van dien. Om deze reden wordt deze lineage ook wel aangeduid met ‘de huishoudtraditie’. Maar in hun meest subtiele hoedanigheid waren zij Avadhuta’s en Jivanmukta, hoewel dat voor de buitenwacht dus totaal niet ervaarbaar hoeft te zijn. Met een jaar of vijftig is (of was) het in India en in de Himalaya gebruikelijk dat je je zaakjes in orde had en dat je for the greater good of mankind definitief voor Zelfrealisatie gaat.”

Aanwezige: “Wat bedoel je precies met ‘for the greater good of mankind’?”

Randolph: “Zelfrealisatie is de bekroning van je menszijn. Je zoekt Zelfrealisatie om anderen te helpen door je eigen verwarring te elimineren. Je verlost het bestaan van je eigen illusoire identiteit en vanzelf verhuist je zwaartepunt naar universeel bewustzijn. Je kunt ook zeggen: je verlost het bestaan van ‘jezelf’. Je wordt alles en iedereen en daarmee dien je het geheel. Al je handelingen zijn als universeel bewustzijn helend. Het is eigenlijk heel eigenaardig dat wij hier in het westen Zelfrealisatie zoeken voor ‘onszelf’. In het Oosten moet men hierom lachen. Men denkt: ‘Die westerlingen zijn flink in de war: Zelfrealisatie voor ‘jezelf’?’ Toen bijvoorbeeld Nisargadatta Maharaj, na de dood van zijn guru Siddharameshwar de neiging had om de uiterlijke Himalaya in te trekken, kwam hij een medeleerling tegen die hem mededeelde dat dit toch echt niet de bedoeling was. Ook al is het ‘uiterlijk’ niet waarneembaar, in essentie zijn al mijn leermeesters (inclusief de spreker) Avadhuta’s. Zelfs Jezus van Nazareth was een Avadhuta toen de Geest hem ‘de woestijn’ van het Eerste Gegeven in dreef en hij ‘te midden van wilde dieren leefde terwijl engelen voor hem zorgden’. Ook de Boeddha zocht in zijn omzwervingen de extremiteiten op voordat hij ‘the Middle Way’ vond, ‘the thin line between all opposites’.

Aanwezige: “The middle way?

Randolph: “Ja, vaak wordt ‘the Middle Way’ niet verstaan. Het betekent niet concessies doen, noch ‘water bij de wijn doen’ en ook niet ‘de grijze zone in gaan’. Het betekent in eerste instantie ‘living on the edge’ en ‘knopen doorhakken’…”

Aanwezige: “Is dit dan toch niet een levens-uitsluitende toestand?”

Randolph: “Precies andersom, het is een totaal leven toelatende en leven-omarmende toestand. Je wordt zo levend dat je uit je voegen barst. We noemen het ook wel het Directe Pad. De Avadhuta krijgt zijn teachings direct van de kosmos. Ik help mijn leerlingen hier in het begin een handje mee. Ik fungeer voor hen als een kanalisator. Je zou een Avadhuta een kosmische draler kunnen noemen. De hele kosmos is zijn speelterrein. De Avadhuta laat zich leiden door de levenskracht.”

Aanwezige: “Ik ken een mooi citaat van Maharaj erover…”

Nisargadatta Maharaj: “De kern van mijn onderricht is als volgt. Wees niet oneerlijk ten aanzien van je levenskracht. Wees alleen daaraan toegewijd. Voel je daarin thuis. Accepteer haar als jezelf. En als je op die manier toegewijd bent, kan dat je ergens naartoe leiden, naar alle hoogten. Dit is de zuiverste essentie van mijn woorden. Identificeer je nu met de levenskracht. Je zal je dan realiseren dat het besef ‘ik ben’, dat net als het zoetige in suikerriet deel uitmaakt van de levenskracht, zich voor je zal openstellen. Versta deze woorden, begrijp dit advies. Laat het binnen en houd je daaraan zolang er adem door je heen stroomt. Als er levenskracht is, ben jij er en dus ook Ishvara (God). Zo simpel is deze diepzinnige kennis nimmer verklaard…”

Aanwezige: “Wat doet een Avadhuta dan precies met de levenskracht?”

Randolph: “Hij verkeert en baadt waar de elementen zich op de grens van Zijn en Niet-zijn in alle stilte en in alle heftigheid tegen elkander verwerken. Het Gewaarzijn verkeert bij de meeste mensen nog in een slapende toestand, het is in potentie aanwezig, maar is nog niet wakker geroepen en aangewakkerd. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat een Avadhuta zich ‘voedt’ met subtiele levenskracht (drink Mij) om het tot een kosmische explosie te laten aankomen. De levenskracht verzameld zich in hem om de sprong te kunnen wagen. Je hebt niet alleen moed en levenswijsheid (Jnana) voor Zelfrealisatie nodig, maar ook (sprong)kracht. De Bevrijding is niet voor de persoonlijkheid, maar van de persoonlijkheid. Wanneer iets dat bijvoorbeeld om de aarde draait, zich los wil maken, dan heb je daar energie voor nodig. Hetzelfde kun je ook zeggen omtrent het los raken van de trekkracht van het massa-bewustzijn en de persoonlijkheidssfeer. Iets anders dan een illusoire persoonlijkheid moet tot de kosmische sprong komen. Iets anders dan een illusoir ‘ik’ zal kracht en energie moeten verzamelen. Wanneer je dit met een illusoire identiteit doet, ondermijn je enkel Zelfrealisatie. Je werkt het juist tegen. Ik leer jullie op de juiste wijze de levenskracht te volgen om energie en wakkerheid te verzamelen voor de Grote Sprong. Selvarajan Yesudian zat graag op kerkhoven. Ramana Maharshi draalde graag rond zijn berg Arunachala. Voor hem was Arunachala Shiva, the destroyer of universes’, de losmaker van krachten die je binden. De Avadhuta zoek het terrein van alles en niets op. Nogmaals, ‘he lives on the edge’. Ik verkeer met mijn jullie graag onder de sterren op bergtoppen en zit graag met jullie tijdens zonsondergangen in de branding van oceanen. De zonsopgang en zonsondergang duid ik aan met Sandhya. Wij noem het zitten in en het aanschouwen van de zonsopgangen en zonsondergangen Sandhyana. Sandhya betekent ‘er tussen in’. Tussen dag en nacht en tussen nacht en dag. Tussen het menselijke en het Goddelijke. Je kunt ook zeggen ‘verkeren tussen hemel en aarde. Wist je dat Arunachala o.a. onbeweeglijk morgenrood betekent?

Ramana Maharshi: “O oeverloze oceaan van Genade en Licht, berg Morgenrood (Aruna), onbeweeglijk (achala) dansend in de binnenhof van het Hart! Daar is geen droom meer van dualiteit, geen innerlijk of uiterlijk, goed of fout, leven of dood, genot of pijn, licht of donker.”

Randolph: “Een Avadhuta draalt innerlijk (en soms uiterlijk) lyrisch rond op deze aarde en verkeert in Sandhya. Hij verkeert in de toestand van ‘Gods geest zwierf over de oerwateren’. Hij is wel op de aarde, maar niet van de aarde.”

Aanwezige: “Oh, vandaar dat je met je ons vooral naar eilanden als Ibiza, Mallorca en Schiermonnikoog meeneemt…”

Randolph: “Ja, ik laat jullie via Darshan en Satsang in Sandhya zitten… Ik laat jullie op het scherp van de snede zitten in waar het precies om draait…”

(Wordt vervolgd)

Wanneer je klaar bent voor het grote realisatie avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...


Copyright 2018, Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, Randolph, Avadhuta-blog, ©

AVADHUTA TEACHINGS (1)


WELKOM
Welkom op het satsang blog van ‘de Yoga van het Licht’ & Satsang.earth, het blog voor Satsang, Darshan, Eenheid, Verlichting en Bevrijding…
AVADHUTA (1)

AVADHUTA (1)

 
AVADHUTA (2)

AVADHUTA (2)

 
AVADHUTA (3)

AVADHUTA (3)

 
AVADHUTA (4)

AVADHUTA (4)

 
Randolph Mallorca 150.jpg
Randolph handtekening trans klein klein krul.png
OVER RANDOLPH

In 1987 ontmoette Randolph Selvarajan Yesudian, een leerling van Ramana Maharshi (het Directe Pad) en Vivekananda. Van Yesudian die als één van de eerste yogi’s in de jaren vijftig naar Europa kwam - ontving hij op jonge leeftijd de Hart-transmissie. In 1989 ontmoette Randolph de Nederlandse Advaita Vedanta leermeester Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Via Alexander Smit (de lineage van de Navnath Sampradaya) ontwaakte zijn directheid. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatietocht’. In de jaren die volgden werd hij door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst.

Randolph is vader van 4 kinderen en geeft nu 15 jaar Satsang in Bilthoven, Lage Vuursche, Schiermonnikoog, Amsterdam en op Ibiza en Mallorca. Open Satsang staat voor een eeuwenoude traditionele bevrijdingsweg. Het is het Directe Pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Randolph is auteur van de Meester Cheng boeken, dit blog en het Journal van ‘de Yoga van het Licht’...

Randolph is leermeester in de Advaita Vedanta en de traditie die hij ‘The trans-mission of Heart & Space’ noemt. In het Stille centrum van de dynamische cycloon van het leven brengt hij realisatie over of zoals hij het zelf zegt: “Ik vier wat ik geërfd heb!”

 

BLOG

Satsang blog for: Moksha, Mukti, Oneness, Enlightenment, Sandharana, Sandhyana, Jnana, Advaita Vedanta, Yoga, Zen, Religie, Buddhism, Soefisme, Taoism, India, the Himalaya, Tibet, Nepal, Adi Shankara, Ramana Maharshi, Selvarajan Yesudian, Navnath Sampradaya, Siddharameshwar, Nisargadatta Maharaj, Alexander Smit, Jezus, Boeddha, Ananda Mayi, Babaji, Wei Wu Wei, Osho, Adi Da, Jiddu Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Rumi, Kahlil Gibran, Meester Cheng...
 

OPEN SATSANG


DE TRADITIE
“Wanneer je klaar bent voor het grote realisatie avontuur, zoek je een traditie en een gids die bekend is met de ongerepte toppen, de spelonken en de eeuwenoude wegen...”

OPEN SATSANG LOCATIES